Colofon, juridische aanwijzingen, gegevensbescherming

Adres:

 

Stadt Aurich

Bgm.-Hippen-Platz 1

D-26603 Aurich

 

 

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Stadt Aurich

Uw contactpersoon is bereikbaar via tel. +49 (0) 4941 120

E-mail: info@stadt.aurich.de

Links van andere pagina's a.u.b. alleen algemeen op 'http://www.weihnachtszauber.aurich.de'

Gelieve al de door u gewenste wijzigingen (nieuwe gegevens) aan bovenstaand adres te richten! Zijn er u fouten opgevallen of wijzigingen van gegevens op deze internetpagina bekend? Stuur ons dan a.u.b. een e-mail of bel naar het centrale stafkantoor van de stad Aurich.

Wij kunnen geen garantie verlenen voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens. Indien bij adresgegevens geen plaatsnaam vermeld wordt, geldt de postcode D-26603 Aurich. Indien geen netnummer wordt aangegeven, geldt het netnummer (+49 - 0) 4941 voor Aurich.    

 

 

Verantwoordelijk voor de lay-out en de technische realisatie is de firma:

ActiView GmbH

für 3D Animation und eCommerce

Kornkamp 40

D-26605 Aurich

 

Telefoon: +49 4941-604 45-201

Telefax: +49 4941-604-45-12

www.ActiView.de    

 

 

Juridische aanwijzingen

Deze informatie is een service van de stad Aurich en vervangt geen persoonlijk adviesgesprek bij het stadsbestuur. Alle op de internetpagina's van de stad Aurich vermelde gegevens en informatie werden zorgvuldig gerechercheerd en gecontroleerd. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan kunnen noch de stad Aurich noch derden aansprakelijk worden gesteld.

De samenstelling vond plaats naar eer en geweten en in de hoedanigheid waarin de gegevens de stad Aurich ter beschikking stonden.

Al de informatie is uitsluitend bedoeld als informatie voor de bezoek(st)ers aan het online-aanbod van de stad Aurich. Voor het overige blijft de aansprakelijkheid beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid.

Met arrest van 12 mei 1998 heeft de arrondissementsrechtbank Hamburg bepaald dat men door geplaatste links op de eigen internetpresentatie eventueel mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de gekoppelde pagina's. Zulks kan men volgens de arrondissementsrechtbank Hamburg alleen vermijden door zich bij voorbaat uitdrukkelijk van deze inhoud te distantiëren. Derhalve wordt hier uitdrukkelijk verklaard dat de stad Aurich geen enkele invloed uitoefent op de inhoud en de samenstelling van de gekoppelde pagina's. Daarom distantieert de stad Aurich zich uitdrukkelijk van elke inhoud van alle gekoppelde pagina's en maakt zij zich de inhoud niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle op de homepage onder www.aurich.de geplaatste links en voor elke inhoud van de betreffende pagina's.

De verantwoordelijkheid voor internetpagina's van derden waarnaar de stad Aurich door hyperlink verwijst, berust uitsluitend bij de desbetreffende aanbieder. De stad Aurich is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s van derden.

Voorts kunnen de internetpagina's van de stad Aurich zonder medeweten van het stadsbestuur door middel van een hyperlink aan een andere internetpagina gekoppeld zijn. De stad Aurich is niet aansprakelijk voor afbeeldingen, inhoud of ongeacht welke verbindingen met de stad Aurich op andere internetpagina's. Bovendien behoudt de stad zich het recht voor, te allen tijde wijzigingen aan of aanvullingen op de beschikbaar gestelde informatie aan te brengen.

Inhoud en structuur van de internetpagina’s van de stad Aurich zijn auteursrechtelijk beschermd. De reproductie van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstdelen of fotomateriaal, is alleen toegestaan na voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van de stad Aurich.

Deze vermelding geschiedt volgens § 6 Kenmerking van aanbieders van de TDG (Duitse wet telecommunicatiediensten).

 

 

Gegevensbescherming

Het aanbod van de stad Aurich is vrijblijvend. U kunt aanvragen en verzoeken te allen tijde direct richten aan een van onze contactpersonen. Als bij de verzending van gegevens via het internet geen coderingssysteem wordt gebruikt, kunnen deze voor iedereen zichtbaar zijn.

 

 

Opmerking over de opening van de toegang tot elektronische communicatie

De stad Aurich biedt mogelijkheden voor elektronische communicatie aan. Voor de rubriek Gemeentelijke Zaken is de elektronische communicatie geregeld volgens § 3 a van de Duitse wet inzake gemeentelijke procedures. Dienovereenkomstig is de verzending van elektronische documenten toegestaan indien de ontvanger een toegang heeft geopend.

De stad Aurich heeft deze toegang geopend overeenkomstig de volgende technische randvoorwaarden voor de elektronische communicatie:

E-mailadressen

Voor de elektronische communicatie per e-mail is het e-mailadres info@stadt.aurich.de voorzien. Bovendien vindt u in onze internetpresentatie e-mailadressen van diverse afdelingen of personen. U kunt ook e-mails naar deze adressen zenden.

Bestandsformaten

Als u e-mails met bestandsbijlagen naar de stad Aurich wilt verzenden, willen wij u erop wijzen dat de stad Aurich niet alle gangbare bestandsformaten en toepassingen kan ondersteunen.

Volgende bestandsformaten kunnen worden verwerkt:

- Adobe Acrobat vanaf versie 3.0 (.pdf)

- Rich Text Format (.rtf)

- Microsoft Word vanaf versie 97 tot versie 2003 (.doc)

- Microsoft Excel vanaf versie 97 tot versie 2002 (.doc)

- tekst zonder opmaak (.txt)

Als u afwijkende formaten gebruikt, kan de mail niet behandeld worden. Wij willen u erop wijzen dat de lijst voortdurend geactualiseerd wordt. Mails met uitvoerbare bestanden in de bijlage worden niet behandeld. Mails met een bijlagegrootte van meer dan 15 MB kunnen niet worden aangenomen.

Codering

Om technische en organisatorische redenen kan de stad Aurich nog geen gecodeerde mails decoderen. Wij verzoeken u dan ook, vertrouwelijke informatie per briefpost te verzenden.

Handtekening

Om technische en organisatorische redenen kan de stad Aurich helaas nog geen elektronische handtekeningen op echtheid en geldigheid controleren.

Dit heeft tot gevolg dat u stukken, waarvoor een schriftelijke vorm vereist is, niet in elektronische vorm kunt toezenden. Ook voor deze gevallen verzoeken wij om verzending per briefpost.

Deze aanwijzingen gelden uitsluitend voor de communicatie met de stad Aurich en niet voor verwijzingen naar aanbiedingen van derden, bijv. andere overheden.

Indien een e-mail niet behandeld kan worden, wordt u daarover door de ontvanger geïnformeerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij computervirussen, algemene technische problemen of afwijkingen van de voornoemde technische randvoorwaarden.

 

 

Gegevensbescherming in verbinding met Facebook Social PlugIns

Bij onze internetpresentatie wordt gebruik gemaakt van de Social Plugins ('Plugins') van het sociale netwerk Facebook.com, een programma van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). De plugins zijn gekenmerkt met het Facebook-logo.

Als u een pagina van onze internetpresentatie oproept die een dergelijke plugin bevat, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct naar uw browser gezonden en door uw browser in de internetpagina opgenomen.

Door de opname van de plugins krijgt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze internetpresentatie hebt opgeroepen. Als u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld op de 'I like it'-button klikt of een commentaar geeft, stuurt uw browser de betreffende informatie direct naar Facebook, waar deze vervolgens wordt opgeslagen.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling evenals de verdere verwerking en benutting van de gegevens door Facebook en de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy verwijzen wij naar de Gegevensbeschermingsaanwijzingen van Facebook.

Als u niet wenst dat Facebook via onze internetpresentatie gegevens over u verzamelt, moet u bij Facebook uitloggen voordat u onze internetpagina bezoekt.

 

 

Öffnungszeiten

De 'Auricher Betoverende Kerst' is elke dag geopend:

van 25 november tot 30 december 2019

Van maandag tot zaterdag van 10 uur tot 20 uur
Op donderdag en zaterdag tot 21:30 uur
zondag: van 11 uur tot 20 uur

Knuspercam

De knabbelhuis-camera laat u het grootste knabbelhuis van Duitsland zien.

Op de dag dat de 'Auricher Betoverende Kerst' wordt geopend, wordt hij ingeschakeld.